Pre návštevníkov

14.9.2018 - 15.9.2018, EXPO CENTER, Trenčín

Termíny a cenník vstupného

2. ročník výstava Trenčín mesto módy 2018 sa bude konať na výstavisku EXPO CENTER a.s., Pod Sokolice 43, Trenčín. Presnú pozíciu s možnosťou navigácie nájdete nižšie. Termíny konania výstavy:

14.9.2018 (Piatok) – od 10:00 hod. do 18:00 hod.

15.9.2018 (Sobota) – od 9:00 hod. do 19:00 hod.

Vstupenky je možné zakúpiť vopred, exkluzívne v sieti Ticketmedia na TEJTO ADRESE.

Piatok

Deti do 6 rokov: Zdarma

Deti od 7 rokov do 18 rokov: 5 €

Základné a stredné školy (študenti v sprievode pedagógov): Zdarma

Ostatní: 10 €

Sobota

Deti do 6 rokov: Zdarma

Deti od 7 rokov do 18 rokov: 5 €

Ostatní: 10 €

Piatok + Sobota

2 dňová pernamentka: 10 €

Stráženie detí

Počas výstavy môžete využiť našu novinku, stráženie detí v detskom kútiku v pavilóne č. 3 v Kreativo – centre kreatívneho vzdelávania. Zodpovedná osoba p. Michalková (0918 883 505). Cena za stráženie je 2 € / hodina pre deti vo veku 4 – 12 rokov.

Organizátor

Jana Drieňová Jankovičová | +421 903 211 111 | jankovicova@tmm.sk

Ultramax, s.r.o.
M. Turkovej 46
911 01 Trenčín
IČO: 36348333

Navigácia k výstavisku

Parkovné na výstavisku Expo Center: 3 €

Prosíme, riaďte sa pokynmi parkovacej služby a parkujte tolerantne k ostatným šoférom. Ďakujeme.